Начало За нас Продукти Клиенти Контакти Вход

Сонита ® SQL е интегрирана ERP система, която обхваща цялата дейност на една фирма. Тя напълно отговаря на съвременните изисквания за лекота на работа. Изградена е чрез обектно ориентирана Client/ Server технология, което осигурява висока надеждност и гъвкавост при работа с големи база данни.
Проектирана е за управление на произволен брой потребители и отдалечени работни места с общи ресурси и финанси. Записите могат да се персонализират, чрез което се контролира достъпа до системата по време, потребители, работни места, специфика на информацията.
Предимство е еднократното въвеждане на първичните документи и тяхното мултиплициране в останалите модули. Автоматично се преминава от конкретен запис на синтетична справка към формиращите го аналитични записи и от аналитичен запис - към съответстващия му първичен документ.
Системата работи в реално време и е независима от месечните и годишни приключвания. Всички справки са за произволно избран период. Отчетите и анализите (тип Excel) се генерират по свободно избрани критерии с възможност върху тях да се прилагат групиране, филтриране, премахване, добавяне и разместване на колони. Необходимите справки могат да се експортират в Clipboard и във файлови формати тип TXT, HTML, XML. Настройката на параметрите на изходните документи е напълно свободна. Системата позволява импорт на данни и инвентаризационни описи.

© Sonita Phoenix 2012

Created by ALEXANDER